Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

01.03.2017 11:35

 

Zrušenie OVS č.1/2016 v zmysle § 9 a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Oznam

Obec Ostrý Grúň, v zastúpení starostkou obce Bc. Angletovou  Janou ruší Obchodnú verejnú súťaž č.1/2016 na predkladanie  súťažných návrhov o najvhodnejší návrh na uzavretie  kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory nachádzajúce sa  v budove  s.č.230, Predajňa  potravín , mäsa a espresso, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ostrý Grúň.

Vyhlásenú v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

V Ostrom Grúni 25.02.2017

Bc. Jana Angletová