Dnes má meniny: Alena Zajtra: Soňa
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň

01.03.2017 11:56

 

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017 , zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.

Predmetom predaja  je pozemok CKN 2355/4 vo výmere 2454 TTP , vytvorený  z pozemku  CKN č.2355/2 TTP  o celkovej výmere 3 245 m2 vedený  Okresným úradom Žarnovica, odborom  katastrálnym na LV 1 107 v k. ú. Ostrý Grúň  geometrickým plánom  1035479-158/16  vypracovaným dňa 21.9.2016 . Pozemok sa  nachádza  v k.ú. Ostrý Grúň, časť Boháčka.