Dnes má meniny: Stanislav Zajtra: Irma
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Oznam

25.06.2018 22:26

 

PONUKA NA PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

 

1/  Identifikačné údaje prevádzajúceho:

Ivan Jánoš, Kľakovská 7/38, 966 81 Žarnovica

2/  Údaje o poľnohospodárskom pozemku

Okres-  Žarnovica

Obec-  Ostrý Grúň

Katastrálne územie-   Ostrý Grúň

Číslo listu vlastníctva-   1111

Ponúkaný spoluvlastnícky podiel – 1/1 vzhľadom k celku

Register- „C“

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

2170

2318

Trvalé trávne porasty.

 

3/ Informácia o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce

Ponúkaný pozemok sa bude využívať na poľnohospodárske účely.

4/ Cena za m² je 3, 20 EUR (slovom tri eurá dvadsať centov).

 

5/  Termín a adresa na predkladanie ponúk

Ponuku na prevod poľnohospodárskeho pozemku je potrebné zaslať do 15.07.2018 na adresu: Ivan

Jánoš, Kľakovská 7/38, 966 81 Žarnovica

 

V Žarnovica, dňa 25.06.2018

 

 

Ivan Jánoš