Dnes má meniny: Alojza Zajtra: Kvetoslava
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
 • 01a.jpg
 • 01aa.jpg
 • 01aaaaaaa.jpg
 • 01b.jpg
 • 02b.jpg
 • 02bb.jpg
 • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

26.06.2017 11:24

POZVÁNKA

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 o 15,30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

P r o g r a m:

 1. Otvorenie , schválenie programu
 2. Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisií
 3. Kontrola plnenia platných uznesení
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu za rok 2016
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016
 6. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2016
 7. Plán kontrol HK na druhý polrok 2017
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Interpelácie občanov
 11. Záver

 

 

 

Bc. Jana Angletová

starostka Obce Ostrý Grúň