Dnes má meniny: Tichomír Zajtra: Filip
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

VIAC INFORMÁCIÍ TU.

Obec Ostrý Grúň, v zastúpení starostkou obce Bc. Angletovou  Janou ruší Obchodnú verejnú súťaž č.2/2017 na predkladanie  súťažných návrhov o najvhodnejší návrh na uzavretie  kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory nachádzajúce sa  v budove  s.č.230, Predajňa  potravín , mäsa a espresso, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ostrý Grúň. Vyhlásenú v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Adam Adamov, po ostrogrúnsky Adam Ďureje sa 16. mája 2017 stal majstrom Európy v pretláčaní ľavou rukou v kategórii do 18 rokov do 75 kg. Po druhom mieste na majstrovstvách sveta získal najcennejšiu medailu na európskom kontinente. Počas celých majstrovstiev bol nepremožiteľný.  Majstrovstvá Európy sa konali v poľských Katowiciach.

Video z finále si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/armwrestlingsk/videos/483743268683861/

Jeho vyjadrenie bezprostredne po získaní titulu nájdete na: https://www.facebook.com/armwrestlingsk/videos/484082088649979/

Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2016 nájdete v prílohe.

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky. 

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

V obci sú rozmiestnené schránky pre podnety od občanov na obecný úrad.

Schránky sú umiestnené: 1. na budove obecného úradu pri vchode, 2. v Dolných dvoroch na budove bývalých potravín, 3. v hornej časti obce na budove pohostinstva Pohoda

Do schránok môžete vhadzovať:

1. podnety, pripomienky, názory a dotazníky pre obecný úrad

2. príspevky do Ostrogrúnskych novín

3. poštu pre obecný úrad

Schránky sa budú vyberať vždy 5. dňa v mesiaci.

Zároveň je predĺžená doba na odovzdanie dotazníkov do 10.12.2011. Dotazník o rozvoji obce a sociálny dotazník prosím vhoďte do nových schránok.