Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Civilná ochrana

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Civilná ochrana

Vážení občania,

     dnešná téma projektu civilnej ochrany obyvateľstva je aktuálna v spojitosti s plánmi ochrany obyvateľstva v súvislosti s ohrozením obyvateľov v pásme ohrozenia jadrových elektrární Mochovce alebo Jaslovské Bohunice. Je to oblasť na, ktorú sa nesmie zabúdať a musíme byť neustále pripravení. Minuloročné nešťastie a skúsenosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime nám dávajú za pravdu, i keď príčina nešťastia vo Fukušime sa v našich zemepisných šírkach nemôže vyskytnúť – cunami.

Vážení občania,

 už vyše roka sa stretávate vo Vašich mestských novinách  s témami civilnej ochrany obyvateľstva. Témami, ktorých  ústrednou témou bola a je ochrana životov, zdravia a majetku pred účinkami mimoriadnych udalostí a následných činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve v náväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť starostu obce/predsedu krízového štábu obce/ v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Vážení občania,

     charakter možného ohrozenia obyvateľstva s následkom vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásenia mimoriadnej situácie, ktoré Vám v dnešnom spoločnom Projekte civilnej ochrany obyvateľstva chceme predstaviť, je v mnohých krajinách sveta pomerne často vyskytujúce. Niekde v menšej miere, inde až v katastrofických rozmeroch, ktorých následkom sú napr. cunamy, zrútené budovy mosty atď. Budeme sa zaoberať prírodným javom  ZEMETRASENIE.

Vážení občania,

     V predchádzajúcich dvoch častiach Projektu CO obyvateľstva sme sa zaoberali prostriedkami individuálnej ochrany obyvateľstva. Vysvetlili sme si, že sa používajú na ochranu povrchu ľudského tela a dýchacích ciest pri možnom ohrození napr. nebezpečnou chemickou látkou. Následne po jej kontaminácii sa vykonáva nevyhnutná operácia pod názvom

Vážení občania,

     v dnešnom pokračovaní spoločného Projektu civilnej ochrany obyvateľstva si povieme niekoľko rád, resp. informácií v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť. I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí. Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

Vážení občania,    

v predchádzajúcich častiach Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa okrajovo dotkli témy individuálnej ochrany osôb a činnosti obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. Takou mimoriadnou udalosťou môže byť aj havária dopravného alebo stacionárneho zariadenia s nebezpečnou chemickou, biologickou resp. radiačnou látkou.    

Tu je na mieste vysvetliť, čo je vlastne INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSOB – sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie.

Vážení spoluobčania, dnes sa budeme venovať v našom spoločnom Projekte civilnej ochrane obyvateľstva téme, ktorá zatiaľ, v našej republike nezaznamenala prípad, tak ako napr. v iných krajinách západnej Európy, ďalekého východu alebo USA, Ruska. Je to novodobá forma ohrozovania ľudstva, v mnohých prípadoch veľmi účinná a mimoriadne nebezpečná. Hovoríme o TERORIZME.

Vážení čitatelia,

v predchádzajúcej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zaoberali vznikom možnej mimoriadnej udalosti dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky a so zásadami správania sa pri nej. Dnes Vám predkladáme niekoľko dôležitých informácií pri nemenej závažnej mimoriadnej udalosti, ktorá nás za posledné dva roky nesmierne skúša a preveruje. Sú to povodne a záplavy. Na tento druh mimoriadnej udalosti ste varovaní šesť minútovým stálym tónom sirény s doplnením slovnej informácie. Opatrenia pred povodňami a záplavami sú na programe dňa. Tak, čo vlastne, ako občania máme predovšetkým určite dodržať?

Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zoznámili s problematikou záchranných prác,
cieľom ktorých je záchrana života, ochrana zdravia osôb, majetku, prípadne zvierat s činnosťou na odsun z postihnutého
územia, ako aj zamedzenia šírenia následkov mimoriadnej udalosti. Zoznámili sme sa s fázami záchranných prác, druhmi
záchranných prác, ktoré zložky záchranné práce vykonávajú. V dnešnej časti si povieme o organizovaní JEDNOTIEK
CIVILNEJ OCHRANY. Tak si položme otázku, čo alebo kto je vlastne jednotka civilnej ochrany.

Viac v prílohe....

Záchranné práce

06.09.2012 08:34

Vážení čitatelia,
v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany obyvateľstva, v ktorej sme si
povedali, napr. čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb
nasleduje po evakuácii , ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim
trendom ohrozenia na životoch, zdraví osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí.
Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce.

Viac v prílohe...