Dnes má meniny: Etela Zajtra: Roman(a)
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Zákazky podlimitné

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

2.1  Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Boháčka

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň

Predmet zákazky: Zákazka na dodanie prác

Obsah predmetu zákazky: Rekonštrukcia pamätníka obetiam povstania v zmysle prílohy č.2 tejto výzvy

Predmet zákazky: Zákazka na dodanie prác

Názov predmetu zákazky: Mantinelový systém a  umelý trávnik na viacúčelové ihrisko hokejového typu -Obec Ostrý Grúň.

  1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  2. Názov predmetu zákazky:

        Rekonštrukcia časti budovy obecného úradu

  1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  2. Názov predmetu zákazky:

      Zber, preprava a zneškodnenie odpadu v obci Ostrý Grúň

Druh zákazky:

Stavebné práce / podľa § 9 odst.9/

Druh zákazky:

Stavebné práce / podľa § 9 odst.9/