Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Úradná tabuľa ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Úradna tabuľa

 

Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecný úrad oznamuje termín ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Ostrý Grúň, ktoré sa uskutoční 21. 12. 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ostrom Grúni.

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia.

1.1.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

1.2.Príhovor starostky obce

1.3.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

1.5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Voľba mandátovej , návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Príhovor novozvoleného starostu

6 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Určenie platu starostu obce.

9.Dôležité informácie

10. Záver

Obec Ostrý Grúň sa zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...) a typov podnetov, označiť na mape, kde sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje. 

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 30.8.2018 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program: http://www.ostrygrun.sk/samosprava/program/item/880-program-zasadnutia-obecneho-zastupitelstva-3082018

Obecná knižnica Ostrý Grúňpozýva malých aj veľkých

NA ČITATEĽSKÉ POPOLUDNIE

KEDY:           18.07.2018, t. j. streda

ČAS:               17,00 – 18,00 hod.

v obecnej knižnici Ostrý Grúň.

 

„Keď mám peknú knižku v ruke,

hoci neveľkú,

je to akoby som stretol

dobrú priateľku.“

Oznam

25.06.2018 22:26

 

PONUKA NA PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

 

POZVÁNKA

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie

Obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2018 o 16,30 hod.v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 nájdete v odkaze:

http://www.ostrygrun.sk/ou/ucet