Dnes má meniny: Marcel Zajtra: Ervín
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Archív

Dnes, 15. marca 2018 nás vo veku nedožitých 85 rokov navždy opustil náš rodák prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD.

Pán profesor Jozef Michalov sa narodil v júli 1933 v Ostrom Grúni. Vyštudoval fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Od roku 1961 do r. 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave kde sa venoval biofyzike. Je autorom viac ako 70 vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1994 prednášal kresťanskú filozofiu na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. 26. apríla 2001 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora v odbore dejiny filozofie. Od roku 2010 bol na dôchodku a žil v Bratislave. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V roku 2017 mu bola udelená Cena obce Ostrý Grúň.

NECH ODPOČÍVA V POKOJI!

Posledná rozlúčka s prof. Jozefom Michalovom bude na miestnom citnoríne v Ostrom Gr

Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2018 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu

Pondelok /19.2.2018/           zatvorené

Utorok /20.2.2018/              zatvorené

Streda /21.2.2018/                8:00 – 14:00 hod.

Štvrtok /22.2.2018/              8:00 – 13:00 hod.

Piatok /23.2.2018/                8:00 – 14:00 hod.

alt

 

Srdečne Vás pozývame na pietne spomienkové zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti
73. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak
dňa 21. januára 2018.

Pozývame Vás na vypúšťanie svietiacich balónov života v predvečer 73. výročia vypálenia obce Ostrý Grúň. Podujatie sa uskutoční v sobotu 20. januára 2018 o 17:00 hod. na pamätníku v Dolných dvoroch. Na podujatí symbolicky vypustí 64 najmladších občanov obce Ostrý Grúň balón ako spomienku na tragické udalosti vypálenia obce, kedy bolo zavraždených 64 občanov obce Ostrý Grúň.

Informácia

03.12.2017 20:31

Citácia:

Ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR zastupujem všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.

POZVÁNKA

03.12.2017 20:25

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2017 o 16,30 hod.