Dnes má meniny: Matej Zajtra: Frederik(a)
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Archív

alt

 

Srdečne Vás pozývame na pietne spomienkové zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti
73. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak
dňa 21. januára 2018.

Pozývame Vás na vypúšťanie svietiacich balónov života v predvečer 73. výročia vypálenia obce Ostrý Grúň. Podujatie sa uskutoční v sobotu 20. januára 2018 o 17:00 hod. na pamätníku v Dolných dvoroch. Na podujatí symbolicky vypustí 64 najmladších občanov obce Ostrý Grúň balón ako spomienku na tragické udalosti vypálenia obce, kedy bolo zavraždených 64 občanov obce Ostrý Grúň.

Informácia

03.12.2017 20:31

Citácia:

Ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR zastupujem všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.

POZVÁNKA

03.12.2017 20:25

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2017 o 16,30 hod.

 

Upozornenie polície !

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nereagovali na rôzne telefonáty, kde sa osoby predstavujú v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory. V prípade  potreby volajte 158

 

Riaditeľ OO PZ Žarnovica, npor. Bc. Peter Lipták, Ul. Bystrická č. 49, 966 81  Žarnovica.

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č. 2/2017 priamym predajom

 Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2písm .c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 60/2017

 Zo dňa 28.8.2017 zverejňuje zámer  č. 2/2017 na predaj pozemku priamym predajom.