Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

  • 30.03.2020
  • 24.06.2020
  • 23.09.2020 sa prekladá na 6.10.2020.
  • 16.12.2020