Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na 

sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Všetky informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR .

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (188.83 kB)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 – obec Ostrý Grúň (166.02 kB)

Podmienky výkonu volebného práva (1.01 MB)

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov (278.89 kB)

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu

29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí (137.19 kB)


Oznámenie
 o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29.októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 32/2022 zo dňa 21.6.2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Oznámenie  o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (117.19 kB)


Oznámenie
k delegovaniu členov a náhradníkov
do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
v obci Ostrý Grúň

Obec Ostrý Grúň v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do orgánov samospávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.októbra 2022 zverejňuje

obec@ostrygrun.sk

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií možno v zmysle §169 a §170 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva urobiť v listinnej forme alebo elektronicky.

Oznámenie k delegovaniu členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Ostrý Grúň (200.9 kB)


 

MENOVANIE

V zmysle zákona NR SR č. 346/1990 Zb. z 28. augusta 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 11 a bodu 2 písmeno c.

MENUJEM

Ing. Matejovú Luciu

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre obec Ostrý Grúň, volebný obvod č. 1, na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra od 7.00 - 20.00 hod. vo volebnej miestnosti - zasadačka Obecného úradu v Ostrom Grúni.

Mgr. Július Remenár

starosta obce

Menovanie (298.55 kB)


OZNAM

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre obec Ostrý Grúň, volebný obvod č. 1, na voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022 od 07.00 do 20.00 hod. vo volebnej miestnosti - zasadačka Obecného úradu v Ostrom Grúni, bola 19. 07. 2022 menovaná:

Ing. Lucia Matejová

t. č. 0903 225 703

email: obec@ostrygrun.sk

Oznam (250.94 kB)

 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ostrý Grúň

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (334.92 kB)


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva (522.71 kB)

 

Výsledky komunálnych volieb 2022

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 29.10.2022 v Ostrom Grúni.

Účasť na voľbách: 72,40 %

 

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 1

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 442

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 320

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 320

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5

Počet zvolených poslancov: 5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 304

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 313

 

Za starostu obce Ostrý Grúň bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

Ing. Ján Adamov, nezávislý kandidát – 139

 

Poradie ďalších  nezvolených kandidátov na starostu:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

 • Mgr. Július Remenár, Kresťansko demokratické hnutie (KDH) - 104
 • Mgr. Jana Angletová, Hlas- sociálna demokracia - 67
 • Mgr. Zuzana Habláková, nezávislá kandidátka - 3

 

 

Do obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

 • Karol Seget, SMER-sociálna demokracia – 190
 • Renáta Luptáková, Sloboda a Solidarita (SaS) – 161
 • Jozef Sedliak, nezávislý kandidát – 136
 • Kamila Andoková, Mgr., Hlas- sociálna demokracia – 118
 • Vladimír Janovič, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO/, NOVA , Kresťanská únia / KÚ/, ZMENA ZDOLA - 118

 

Poradie ďalších nezvolených kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

 • Ján Seget, nezávislý kandidát - 92
 • Milan Bielik, nezávislý kandidát - 83
 • Vladimír Nitško, Hlas- sociálna demokracia – 79
 • Peter Števkov, Hlas- sociálna demokracia – 78
 • Nikola Haringová, Sloboda a Solidarita (SaS) – 70
 • Anna Maslenová, Hlas- sociálna demokracia – 69
 • Jana Gazdíková, Kresťansko demokratické hnutie (KDH) - 51
 • Ivan Pokrívka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 27

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu

29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov (136.86 kB)


Oznámenie
k delegovaniu členov a náhradníkov
do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
v obci Ostrý Grúň

Obec Ostrý Grúň v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do orgánov samospávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.októbra 2022 zverejňuje

obec@ostrygrun.sk

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií možno v zmysle §169 a §170 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva urobiť v listinnej forme alebo elektronicky.

Oznámenie k delegovaniu členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Ostrý Grúň (200.9 kB)


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (59.9 kB)


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (971.36 kB)

Výsledky volieb do VÚC 2022 - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)

Výsledky volieb do VÚC BBSK zo dňa 29.10.2022 v Ostrom Grúni.

Účasť na voľbách: 72,40 %

 

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 1

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 442

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 320

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 318

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 2

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 286

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 251

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

 1. Michal Albert, PhDr., PhD., Komunistická strana Slovenska - 2
 2. Maroš Čupka, Bc., DiS. Art., Socialisti.sk - 4
 3. Rudolf Huliak, Ing., Národná koalícia/nezávislí kandidáti - 41
 4. Marek Kotleba, Mgr., Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko - 43
 5. Ondrej Lunter, Mgr., nezávislý kandidát - 62
 6. Marek Modranský, Mgr., nezávislý kandidát – 0 (vzdal sa kandidatúry)
 7. Adrian Polóny, PhDr., nezávislý kandidát - 42
 8. Jozef Sásik, Ing., Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 5
 9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., Republika - 52

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

1. Kamil Danko, SMER – sociálna demokracia, REPUBLIKA - 140

2. Branislav Jaďuď, Mgr., MVDr.,MBA, Slovenská národná strana - 34

3. Vladislav Lalka, JUDr., nezávislý kandidát - 4

4. Anton Mihálik, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 8

5. Peter Michálik, RNDr., HLAS – sociálna demokracia - 10

6. Ivan Pokrívka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 32

7. Marián Šurjanský, PhDr., Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana - 81

8. Ján Tomáš, Ing., HLAS – sociálna demokracia - 119

9. Rudolf Vallo, Mgr., Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana - 72

10. Lucia Žarnovičanová, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko - 18

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron