Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Fotogaléria - ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV Z NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Trochu mi je smutno, trochu veselo,
trochu mi je smelo, trochu nesmelo.
Chvíľu budem taký, ryba ani rak,
už nie malý škôlkar a ešte nie žiak.

Každý rok opúšťajú našu škôlku predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú životnú trasu na cestu do školy za novými vedomosťami a poznatkami.

Z malých detičiek, čo občas aj so slzami v očiach kráčali ráno do materskej školy, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci, čo od septembra budú kráčať do školy s novými taškami na chrbte.

Slávnostná rozlúčka s nimi býva tradičná, snáď v každej materskej škole a ani my nie sme výnimkou. Tohto roku sme zvolili odlišný scenár a rozlúčka sa konala v zasadačke Obecného úradu v Ostrom Grúni za účasti zástupkyne  starostu obce Mgr. Lívie Adamovej a pracovníčok obecného úradu.

V úvode deti slávnostne vošli v sprievode p. riaditeľky Emílie Štefančovej a triednej p. učiteľky Magdalény Mackovej a po krátkom príhovore p. riaditeľka predstavila prítomným predškolákov. O svojej šikovnosti nás presvedčili peknými básničkami. Mgr. Lívia Adamová, v mene obce, svojím príhovorom popriala predškolákom veľa šťastia a veľa nových zážitkov v ďalších rokoch, ktoré majú pred sebou už ako budúci školáci.

Nasledovalo odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a diplomov za účasť a reprezentáciu materskej školy na rôznych podujatiach a súťažiach. Posledná pieseň na rozlúčku a symbolický prípitok na spoločné chvíle strávené v materskej škole či úspešný štart do nového školského roka spolu s ostatnými škôlkarmi ukončili našu milú slávnostnú rozlúčku.

Budúcim prváčikom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho  života.

                                                                                                                                      Vedenie obce

Dátum vloženia: 27. 6. 2019 22:01
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2019 13:08
Autor: Správca Webu