Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o zámere obce Ostrý Grúň prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dátum zvesenia: 30. 6. 2023 Zodpovedá: Správca Webu