Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Obec Ostrý Grúň

Adresa:

Obecný úrad, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň

IČO:

00 320 901

DIČ:

2020478537

Banka:

Prima Banka

Účet:

1483386001/5600

IBAN:

SK47 5600 0000 0014 8338 6001

SWIFT (BIC)

KOMASK2X

Telefón:

045 / 6866 114

sekretariát, podateľňa

E-mail:

obec@ostrygrun.sk

Web:

www.ostrygrun.sk

Druh obstarávateľa:

§ 7 ods. 1 písm. b)