Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 23.06.2020 (utorok) o 16:30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Interpelácie poslancov
 6. Interpelácie občanov
 7. Schválenie vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže č. 1/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. CKN 201/5 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 8. Schválenie vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže č. 2/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. CKN 201/6 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 9. Schválenie vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže č. 3/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. CKN 201/8 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 10. Schválenie komisie pre vyhodnotenie verejno-obchodných súťaží č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020
 11. Schválenie finančnej spoluúčasti pripravovaného projektu: Vypracovanie energetických auditov budov – nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného prostredia
 12. Úprava rozpočtu OZ č. 1/2020
 13. Schválenie záložnej zmluvy č. 0143-PRB/2019/Z zo dňa 03.03.2020, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti na LV č. 1619 a č. 1, k. ú. Ostrý Grúň
 14. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň na 2. polrok 2020
 15. Schválenie správy hlavného kontrolóra obce o kontrole tvorby a použitia rezervného fondu Obce Ostrý Grúň v roku 2019
 16. Schválenie správy hlavného kontrolóra obce o kontrole pokladničných operácií uskutočnených v roku 2019
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Mgr. Július Remenár

starosta obce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum zvesenia: 5. 7. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je utorok, 14.7.2020, 4:38:59

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron