Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

V zmysle § 12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

dňa 15.07.2019, t. j. pondelok, o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Prejednanie výzvy na vyjadrenie sa k zamýšľanému uloženiu pokuty za správny delikt v zmysle § 182 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo výške, ktorá predstavuje hodnotu 47 039,50,- Eur.
5. Schválenie navýšenia úveru za účelom vyplatenia pokuty.
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ) na školský rok 2019/2020.
7. Rôzne.
8. Záver

 

Mgr. Július Remenár
starosta obce

Pozvánka na OZ

Dátum zvesenia: 26. 7. 2019 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 17.11.2019, 10:22:54

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron