Výber jazyka

Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15.07.2019

A) vyhlasuje:

  1. V zmysle § 18a ods. 4) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň.
  2. V zmysle §18a ods. 2) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň a to dňa 05.09.2019. 

B) Určuje:

1. Miesto a čas konannia voľby hlavného kontrolóra:

  • a) miesto konania voľby: zasadačka Obecného úradu v Ostrom Grúni
  • b) čas konania voľby: 18.00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:

  • Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad - do podateľne OcÚ v Ostrom Grúni najneskôr do 15.00 hod. dňa 21.08.2019.

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:

      Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej

"Voľba hlavného kontrolóra 2019 - neotvárať"

      a) zašlú na adresu: OcÚ Ostrý Grúň, 966 77 Ostrý Grúň 193

      b) osobne doručia do podateľne OcÚ Ostrý Grúň

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra a ostatné náležitosti sú uvedené v prílohe.

Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň - príloha

Dátum zvesenia: 22. 8. 2019 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.8.2019, 23:26:14

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

 

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron