Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Ostrý Grúň z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - pozemku v súlade s §9a ods.8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Ostrý Grúň má v úmysle odpredať Jánovi Mjartanovi, bytom Ostrý Grúň č. 212, 966 77 Ostrý Grúň pozemok v katastrálnom území obce Ostrý Grúň:

- o výmere 1000 mparc. č. CKN 2355/5 vyznačený ako trvalý trávny porast

zapísaný na LV 1107, vo vlastníctve obce Ostrý Grúň, v súlade s §9a ods.8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľ uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa o jeho kosenie a je v blízkosti jeho rodinného domu a pozemkov, ktorých je vlastníkom.

V Ostrom Grúni, dňa 09.03..2020

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Ostrý Grúň, dňa 10.03.2020.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni, dňa 26.03.2020.

 

                                                                                                         Mgr. Július Remenár, v.r.

                                                                                                                  starosta obce

 Zámer odpredaja majetku obce - pozemku

Dátum zvesenia: 26. 3. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je streda, 8.4.2020, 19:43:24

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron