Výber jazyka

Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Aktuality

Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov na rok 2019

Dátum: 14. 8. 2019

Obecný úrad v Ostrom Grúni ako správca dane oznamuje, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2019 si môžu občania prevziať osobne na Obecnom úrade v Ostrom Grúni v priestoroch kancelárie prvého kontaktu (na prízemí obecného úradu).

OZNAM

Dátum: 13. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že pri multifunkčnom ihrisku sa nachádza veľkokapacitný kontajner, ktorý je určený na zber železa. Pokiaľ máte v domácnostiach prebytočný železný odpad, môžete ho do tohto kontajnera uložiť.

Je prísne ZAKÁZANÉ ukladať iný ako železný odpad!

Kontajner bude umiestnený pri multifunkčnom ihrisku do 23.08.2019.

#

Štatistický úrad vykonáva v našej obci štatistické zisťovanie

Dátum: 7. 8. 2019

Štatistický úrad SR oznamuje, že v našej obci bude vykonávať zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie prebieha od 01.07.2019 do 31.10.2019, a to pracovníkmi, ktorí sú povinní preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Zároveň ŠU SR oznamuje, že od 01.07.2018 do 31.12.2019 prebieha štatistické zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví).

#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 01.07.2019 od 12,00 hod do odvolania.

Upozornenie na nesprávne triedenie separovaného odpadu 1

Upozornenie na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Dátum: 28. 5. 2019

Mestský podnik služieb s. r. o. Žarnovica ako odberateľ separovaného zberu z našej obce zistil, že v našej obci nedochádza k triedeniu odpadu v súlade s  § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Ponúkame možnosť vyčerpania žúmp a septikov  1

Ponúkame možnosť vyčerpania žúmp a septikov

Dátum: 16. 5. 2019

Obec Ostrý Grúň Vám opäť ponúka možnosť vyčerpania žúmp a septikov obecným fekálnym vozidlom. Zvozy sa budú uskutočňovať stredy a štvrtky v týždni.

#

Zmena v zbere separovaného odpadu

Dátum: 14. 5. 2019

Vážení občania,

od 14. mája 2019 dochádza k zmene v zbere separovaného odpadu v našej obci.

Nahlasovanie spaľovania horľavých látok

Dátum: 29. 3. 2019

Na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici je potrebné od 01.04.2019,  z dôvodu skrátenia času  blokovania linky 150 a operačného dôstojníka, nahlásiť čas  spaľovania horľavých látok právnickou osobou alebo podnikateľom  vyplnením a zaslaním formuláru.

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.8.2019, 23:12:58

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

 

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron