Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Aktuality

#

Samoodpočty zemného plynu

Dátum: 30. 3. 2020

Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Spoločnosti SPP a SPP-distribúcia zatvorili všetky zákaznícke centrá a komunikujú so zákazníkmi buď online alebo prostredníctvom infoliniek a call centier.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 26. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

#

Merače rýchlosti už aj v našej obci

Dátum: 25. 3. 2020

V pondelok 23. marca firma Bellimpex nainštalovala v našej obci dva merače rýchlosti.

#

Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu

Dátum: 25. 3. 2020

Vážení rodičia žiakov a žiačok.

Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu.

Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grohlinga:

"Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky."

Reaguje tak na zvýšené nebezpečenstvo nákazy v prípade návštev ambulancií.

Týmto Vás žiadame aby ste nenavštevovali kvôli prihláškam svojich detí ambulancie lekárov.

#

Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty

Dátum: 24. 3. 2020

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska.

#

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Dátum: 24. 3. 2020

S príchodom prvých slnečných a teplých dní v jarnom období dochádza každoročne k prebúdzaniu sa prírody a tým aj k zvyšovaniu aktivity človeka v nej. Slnečné dni lákajú ľudí vyjsť von do záhrad a tiež aj na prechádzky do prírody. Práve na jar sa ukážu v plnej miere pozostatky jesene, a to v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období sa ľudia často nechajú v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Bohužiaľ si neuvedomujú, že práve v tomto čase trvania suchého, teplého, ale často i veterného počasia sa rapídne zvyšuje riziko vzniku požiarov pri týchto činnostiach. A tak nám aj každoročné štatistické vyhodnotenia poukazujú na to, že počet požiarov stále nemá klesajúcu tendenciu.

#

Kam patria použité rúška a rukavice ?

Dátum: 24. 3. 2020

Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu. Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu.

#

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Dátum: 20. 3. 2020

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 20. 3. 2020

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v dňoch 06.04.2020 (pondelok), 07.04.2020 (utorok) a 08.04.2020 (streda) bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci v čase od 07,30 - 18,00 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSD, a.s.

#

PROSBA O POMOC S MATERIÁLOM NA VÝROBU RÚŠOK

Dátum: 18. 3. 2020

Starosta obce Mgr. Július Remenár prosí všetkých občanov Ostrého Grúňa, ktorí sú ochotní pomôcť pri výrobe rúšok, aby priniesli pokým im to možnosti dovoľujú pomôcky k výrobe rúšok a to prevažne gumičky a látku. Tento pomocný materiál Vás prosíme priniesť do vestibulu obecného úradu.

Za pomoc Vám vopred ďakujeme.

OBECNÝ ÚRAD JE PRE VEREJNOSŤ UZATVORENÝ 1

OBECNÝ ÚRAD JE PRE VEREJNOSŤ UZATVORENÝ

Dátum: 16. 3. 2020

Stránkové hodiny sú však zachované, kontakt je možný len telefonicky alebo e-mailom.

#

VÝZVA K OBČANOM

Dátum: 16. 3. 2020

Obecný úrad v Ostrom Grúni v zastúpení starostom obce Mgr. Júliusom Remenárom žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby svoj príchod do obce nahlásili telefonicky na č. 045 6866 114 alebo e-mailom na adresu obec@ostrygrun.sk

#

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU AUTOBUSOVÝCH LINIEK

Dátum: 14. 3. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“.

#

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE ZATVORENÁ

Dátum: 13. 3. 2020

V období od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 včítane. Ak sa situácia nezmení, deti nastúpia do materskej školy dňa 30. 03. 2020.

#

PRIJATÉ OPATRENIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

Dátum: 13. 3. 2020

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

#

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ StVPS ZATVORENÉ

Dátum: 11. 3. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ ZATVORENÉ.

#

OPATRENIA ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dátum: 11. 3. 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica oznamuje, že Ústredný krízový štáb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere. S okamžitou platnosťou sa obmedzuje osobný kontakt s klientmi (uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi, fyzickými a právnickými osobami). Kontakt bude realizovaný prevažne telefonicky, emailom, elektronicky, poštou. Preberanie všetkých potrebných písomnosti a náležitosti bude prebiehať na recepcii úradu príslušného pracoviska. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica odporúča pre doručovanie písomností využívať poštu, email, elektronické podanie.

Opatrenia platia do odvolania.

#

OZNAM LEKÁROV NÁŠHO REGIÓNU

Dátum: 9. 3. 2020

Prosíme pacientov, rodičov a deti, aby v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a ambulanciách lekárov v našej oblasti. Navštevovať by ste ich mali len v prípade závažnejších problémov. V prípade neistoty o zdravotnom stave kontaktujte telefonicky vášho lekára. V prípade podozrenia na ochorenie súvisiace s koronavírusom volajte na infolinku koronavírus UVZ Banská Bystrica, ktorá je k dispozícii na telefónnom čísle 0918659580.

Ďakujeme za porozumenie.

#

ZNIŽOVANIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE VYUŽÍVANÍM INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY

Dátum: 5. 3. 2020

v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

#

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO INFEKCIE KORONAVÍRUSOM?

Dátum: 3. 3. 2020

Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky. Mäso a vajíčka dôkladne prevarte. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

Identifikácia a registrácia ošípaných pri ohrození AMO. 1

Identifikácia a registrácia ošípaných pri ohrození AMO.

Dátum: 17. 12. 2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom na základe vývoja nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnej legislatíve týkajúcej sa registrácie chovov ošípaných, ako aj odporúčania veterinárnych expertov EÚ, Vás informuje o nasledovných skutočnostiach:

#

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Dátum: 3. 10. 2019

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

#

Štatistický úrad vykonáva v našej obci štatistické zisťovanie

Dátum: 7. 8. 2019

Štatistický úrad SR oznamuje, že v našej obci bude vykonávať zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie prebieha od 01.07.2019 do 31.10.2019, a to pracovníkmi, ktorí sú povinní preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Zároveň ŠU SR oznamuje, že od 01.07.2018 do 31.12.2019 prebieha štatistické zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví).

Upozornenie na nesprávne triedenie separovaného odpadu 1

Upozornenie na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Dátum: 28. 5. 2019

Mestský podnik služieb s. r. o. Žarnovica ako odberateľ separovaného zberu z našej obce zistil, že v našej obci nedochádza k triedeniu odpadu v súlade s  § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Ponúkame možnosť vyčerpania žúmp a septikov  1

Ponúkame možnosť vyčerpania žúmp a septikov

Dátum: 16. 5. 2019

Obec Ostrý Grúň Vám opäť ponúka možnosť vyčerpania žúmp a septikov obecným fekálnym vozidlom. Zvozy sa budú uskutočňovať stredy a štvrtky v týždni.

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 30.3.2020, 17:42:38

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron