Dnes má meniny: Etela Zajtra: Roman(a)
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Oznamujeme občanom, že zber separovaného odpadu sa uskutoční dňa 17.3.2017 v celej obci obecným vozidlom.

Oznamujeme občanom, že zber komunálneho odpadu Mestským podnikom služieb Žarnovica sa uskutoční 17.2.2017 (v piatok).

Návrh VZN č.1/2017

01.02.2017 22:17

Návrh na VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  OBCE č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ostrý Grúň
nájdete v prílohe.

Klzisko v Ostrom Grúni

02.01.2017 15:37

Vážení občania, milé deti,

vytiahnite korčule, hokejky a chuť športovať. Od 3. januára 2017 je k dispozícii klzisko v našej obci, ktoré sa nám za pomoci zamestnancov obce a priaznivého počasia podarilo vybudovať na asfaltovom volejbalovom ihrisku hneď vedľa futbalového ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni v zmysle § 18a , ods. 2  a 11 zákona č. 369/1991 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  uznesenia  č.87/2016 zo dňa 21.12.2016

VYHLASUJE

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň , na  15.02.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

Úväzok 0,17 denne/ t.j. 6,5 hod./týždenne/

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia

nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 44 /2016  zo dňa 16.06.2016 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce:

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky.