Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta obce

Július Remenár

 

Mgr. Július Remenár

adresa: Ostrý Grúň 54

mobil: 0915 498 582

mail: starosta@ostrygrun.sk

do komunálnych volieb kandidoval ako nezávislý kandidát

Vzdelanie: vysokoškolské

Rodinný stav: ženatý

Funkčné obdobie od 21. decembra 2018.

 

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce.

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA NOVÝ ROK 2022.

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA NOVÝ ROK 2021.

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA NOVÝ ROK 2020.

Zoznam doterajších predsedov MNV a starostov obce Ostrý Grúň:

1951 Peter Serula

1952 - 1953 Ondrej Maslen

1954 Ján Bielik, dobrovoľne sa vzdal

1955 - 1962 Jozef Lupták

1962 - 1964 Augustín Bielik

1964 - 1967 Ján Bielik

1967 - 1975 Tibor Bielik

1975 - 2010 Ján Repiský

2011 - 2018 Jana Angletová