Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Platné VZN

VZN 2/2022 o miestnych daniach

VZN 2 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,25 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 17. 1. 2023

VZN 1/2022 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,41 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 17. 1. 2023

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,29 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň

VZN 1-2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,97 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

VZN č.3-2019 zneč.ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,93 kB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 14. 12. 2019

SADZOBNÍK POPLATKOV č. 1/2019

Sadzobník poplatkov 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,03 kB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 7. 6. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018

Dodatok č. 1 k VZN-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,35 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 11. 4. 2019

VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 2-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 6. 3. 2019

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 6. 3. 2019

Zmena prílohy č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý Grúň

Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,72 kB
Stiahnuté: 349×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom na území obce

VZN č. 3-2015 o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 455×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl

VZN č. 1-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,55 kB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2014 - predaj na trhových miestach

VZN č. 1-2014 - predaj na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,44 MB
Stiahnuté: 330×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce

VZN č. 2-2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,72 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove

VZN č. 1-2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,93 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 13/2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň

VZN č. 13-2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 12/2011 o podmienkach držania psov

VZN č. 12-2011 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,24 kB
Stiahnuté: 308×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 11/2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN č. 11-2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,18 MB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 4/2011 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach na území Obce Ostrý Grúň

VZN č. 4-2011 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 827,87 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 2-2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 6. 3. 2019

Archív VZN

VZN 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,19 kB
Stiahnuté: 200×
Vložené: 17. 1. 2023

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,08 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 17. 1. 2023

VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_TKO na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,1 kB
Stiahnuté: 377×
Vložené: 17. 12. 2020

DODATOK č. 1 K VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

DODATOK č. 1 k VZN č. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,93 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 17. 1. 2023

VZN č. 10/2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 10-2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,89 MB
Stiahnuté: 270×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 8/2011 o o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Ostrý Grúň

VZN č. 8-2011 o o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,05 MB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľností na rok 2012

VZN č. 7-2011 o dani z nehnuteľností na rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 3/2014 o poplatkoch za odpady na rok 2015

VZN č. 3-2014 o poplatkoch za odpady na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Stiahnuté: 312×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 9/2011 o podmienkach s nakladaním s komunálnym odpadom

VZN č. 9-2011 o podmienkach s nakladaním s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,75 MB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2015 o nakladaní s odpadom na území obce

VZN č. 2-2015 o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach na rok 2011

VZN č. 1-2011 o miestnych daniach na rok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 6. 3. 2019

Doplnok č.1 k VZN č. 1/2018

Doplnok č.1 k VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,56 kB
Stiahnuté: 302×
Vložené: 21. 12. 2019

VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na náklady v školách a jedálňach

VZN č. 1-2018 o určení výšky príspevku na náklady v školách a jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,11 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 21. 12. 2019

VZN č. 4/2015 o poplatkoch za odpady na rok 2015

VZN č. 4-2015 o poplatkoch za odpady na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,67 MB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 21. 12. 2019

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na rok 2015

VZN č. 2-2014 o miestnych daniach na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,83 MB
Stiahnuté: 289×
Vložené: 21. 12. 2019

VZN č. 5/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 5-2011 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,13 MB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 17. 12. 2020