Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Školstvo

V našej obci sa nachádza Materská škola a Základná škola. Základná škola bola obnovená v roku 1990, materská škola vznikla v roku 1978. V školskom roku 2002/2003 sa školy zlúčili do jednej budovy, takže v súčasnosti sa MŠ i ZŠ nachádzajú pod "jednou strechou". V základnej škole prebieha vyučovanie v 2. triedach zlúčených ročníkov ( 1. trieda - I. a II. ročník, 2. trieda - III. a IV. ročník). V budove školy sa nachádza aj školská jedáleň, takže je zabezpečená strava pre deti MŠ i ZŠ a taktiež zamestnancov škôl. V ZŠ taktiež funguje školský klub mládeže, ktorý navštevujú deti po ukončení vyučovania. Žiaci majú tiež možnosť vzdelávať sa v rôznych záujmových krúžkoch - nemecký a anglický jazyk, počítačový krúžok, ktorý sa vyučuje v špeciálnej počítačovej učebni.

 

Základná škola bola dňa 31.8.2012 zrušená. V súčasnosti je v obci len Materská škola.