Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Platné VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v materskej škole

doc00183320240105085556.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,87 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 5. 1. 2024

VZN 2/2023 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2-2023 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 28. 12. 2023

VZN 1/2023 o miestnych daniach

VZN č.1-2023 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 28. 12. 2023

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,29 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň

VZN 1-2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,97 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

VZN č.3-2019 zneč.ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,93 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 14. 12. 2019

SADZOBNÍK POPLATKOV č. 1/2019

Sadzobník poplatkov 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,03 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 7. 6. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018

Dodatok č. 1 k VZN-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,35 kB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 11. 4. 2019

VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 2-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB
Stiahnuté: 469×
Vložené: 6. 3. 2019

Zmena prílohy č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý Grúň

Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,72 kB
Stiahnuté: 391×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom na území obce

VZN č. 3-2015 o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl

VZN č. 1-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,55 kB
Stiahnuté: 364×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2014 - predaj na trhových miestach

VZN č. 1-2014 - predaj na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,44 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce

VZN č. 2-2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,72 kB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove

VZN č. 1-2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,93 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 13/2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň

VZN č. 13-2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Stiahnuté: 407×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 12/2011 o podmienkach držania psov

VZN č. 12-2011 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,24 kB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 11/2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN č. 11-2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,18 MB
Stiahnuté: 354×
Vložené: 6. 3. 2019
Zobrazené 1-20 z 43