Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Platné VZN

SADZOBNÍK POPLATKOV č. 1/2019

Sadzobník poplatkov 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,03 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 7. 6. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018

Dodatok č. 1 k VZN-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,35 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 11. 4. 2019

VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 2-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 6. 3. 2019

Doplnok č.1 k VZN č. 1/2018

Doplnok č.1 k VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,56 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na náklady v školách a jedálňach

VZN č. 1-2018 o určení výšky príspevku na náklady v školách a jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,11 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 6. 3. 2019

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 4/2015 o poplatkoch za odpady na rok 2015

VZN č. 4-2015 o poplatkoch za odpady na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,67 MB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 6. 3. 2019

Zmena prílohy č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý Grúň

Zmena prílohy č. 1 k VZN 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,28 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom na území obce

VZN č. 3-2015 o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl

VZN č. 1-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,55 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2014 - predaj na trhových miestach

VZN č. 1-2014 - predaj na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,44 MB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na rok 2015

VZN č. 2-2014 o miestnych daniach na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,83 MB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce

VZN č. 2-2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,72 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove

VZN č. 1-2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,93 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 13/2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň

VZN č. 13-2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 12/2011 o podmienkach držania psov

VZN č. 12-2011 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,24 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 11/2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN č. 11-2011 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,18 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 5/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 5-2011 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,13 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 6. 3. 2019
Zobrazeno 1-20 z 29