Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Platné VZN

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,29 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,19 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň

VZN 1-2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,97 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,08 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 14. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň

VZN č.3-2019 zneč.ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,93 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 14. 12. 2019

DODATOK č. 1 K VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

DODATOK č. 1 k VZN č. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,93 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 14. 12. 2019

SADZOBNÍK POPLATKOV č. 1/2019

Sadzobník poplatkov 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,03 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 7. 6. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018

Dodatok č. 1 k VZN-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,35 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 11. 4. 2019

VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 2-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 6. 3. 2019

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň

Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 6. 3. 2019

Zmena prílohy č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý Grúň

Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,72 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb a území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom na území obce

VZN č. 3-2015 o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 255×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl

VZN č. 1-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,55 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2014 - predaj na trhových miestach

VZN č. 1-2014 - predaj na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,44 MB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce

VZN č. 2-2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,72 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 1/2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove

VZN č. 1-2012 o školskom obvode základnej školy s materskou školou v Župkove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,93 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 6. 3. 2019

VZN č. 13/2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň

VZN č. 13-2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 6. 3. 2019
Zobrazeno 1-20 z 37