Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

2. BALÍK INFLAČNEJ POMOCI

2. BALÍK INFLAČNEJ POMOCI

Príspevky, ktoré budú vyplatené na základe podania žiadosti zo strany klienta.

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

  • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.   

 

  1. Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR

Žiadateľom o dotáciu je rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného. Žiadateľom môže byť plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi.

  • Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

 

  • Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.

 

 

  1. Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:

  1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
  2. pestúnskej starostlivosti alebo
  3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
  4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3.

a tejto fyzickej osobe v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.

 

Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

 

Úradné hodiny:

Pondelok:     8:00 – 12:00            13:00 – 15:00

Utorok:         8:00 – 12:00            13:00 – 15:00

Streda:          8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok:         nestránkový deň

Piatok:           8:00 – 12:00

 

Kontaktné údaje:

Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180:            

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky 

Mgr. Silvia Kondeková Silvia.Kondekova@upsvr.gov.sk   +421 45 2444 556

Alena Labudová     Alena.Labudova@upsvr.gov.sk              +421 45 2444 555

 

Nová Baňa, Bernolákova 11:

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky  

PhDr. Natália Píschová    Natalia.Pischova@upsvr.gov.sk +421 45 2447 560

Mgr. Miriam Spurná         Miriam.Spurna@upsvr.gov.sk    +421 45 2447 561

 

Žarnovica, Bystrická 53:                          

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky 

Ing. Anna Nemcová Anna.Nemcova2@upsvr.gov.sk             +421 45 2448 561

Mgr. Zuzana Jančoková Zuzana.Jancokova@upsvr.gov.sk   + 421 45 2448 560

 

Žiar nad Hronom, SNP 122:           

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky 

Alena Matušková  Alena.Matuskova@upsvr.gov.sk           +421 45 2445 560

Nikola Marková     Nikola.Markova@upsvr.gov.sk              +421 45 2445 561

Mgr. Andrea Hlavačková Andrea.Hlavackova@upsvr.gov.sk +421 45 2445 562

Mgr. Lenka Kúdelová Lenka.Kudelova@upsvr.gov.sk        +421 45 2445 563

 

Kremnica, Dolná 95/58:

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky 

Mgr. Radka Rošková Radka.Roskova@upsvr.gov.sk          +421 45 2446 560

 

Prílohy:

ZIADOST_o_dotaciu_ukoncenie_NS (27.41 kB)

ZIADOST_o_dotaciu_ukoncenie_vykonu_opatreni_v_CDR (27.13 kB)

ZIADOST_o_dotaciu_vyzivne_10-11-2022 (33.61 kB)

Dátum vloženia: 14. 11. 2022 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2022 12:08
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron