Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Vyčerpanie žúmp a septikov

 

Obecný podnik Ostrý Grúň Vám ponúka možnosť vyčerpania žúmp a septikov obecným fekálnym vozidlom. Zvozy sa budú uskutočňovať štvrtky a piatky v týždni.

Objednávky môžete nahlasovať na obecnom úrade osobne, alebo na t. č. 045/686 61 14, 0903 225 703

CENNÍK PLATNÝ OD 01.05.2022

Vyčerpanie žumpy a septika: 22,00 €

Manipulácia: 22,00 €

Doprava – do 15 km: 21,00 €

Doprava – nad 15 km: 26,00 €

Príplatok za sťažené podmienky (zlý prístup, a pod...): 20,00 €

 

Celková cena za poskytovanú službu (bez príplatku za sťažené podmienky):

  • do 15 km: 65,00 Eur (1 odvoz)
  • nad 15 km do 20 km: 70,00 Eur (1 odvoz)
  • nad 20 km sa stanoví podľa dohody