Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Zástupca starostu obce

 

Karol Seget

 

adresa: Ostrý Grúň 253

mobil: 0918 334 609 

mail: lorak11lorak@gmail.com

Do komunálnych volieb kandidoval za SMER - sociálna demokracia

Vzdelanie: stredoškolské

Rodinný stav: ženatý

Funkčné obdobie od 15.12.2022

 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

Kompetencie zástupcu starostu obce Ostrý Grúň

Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce zástupca starostu obce:

  • vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu podľa § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • rozhoduje vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení v tomto prevedení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou,
  • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,
  • neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta,
  • v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovaním starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu,
  • v prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron