Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Náplň práce komisie:

 • Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu.
 • Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činnosti.
 • Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy na začatie konania.

 

Predseda komisie: Renáta Luptáková

Členovia komisie: Karol Seget, Jozef Sedliak, Mgr. Kamila Andoková, Vladimír Janovič

 

Poriadková komisia

Náplň práce komisie:

 • Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie.
 • Rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
 • Predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažností a priestupkov.
 • Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat – psov, mačiek, oviec, kôz, ošípaných a iných.
 • Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
 • Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
 • Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.
 • Rieši priestupky na úseku ochrany životného prostredia podľa príslušného zákona a navrhuje pokuty.

 

Predseda komisie: Mgr. Kamila Andoková

Členovia komisie: Karol Seget, Mgr. Jana Angletová

 

Bytová komisia

Náplň práce komisie:

 •  posudzovanie žiadostí evidovaných v súvislosti s obsadzovaním nájomných bytov postavených z finančných prostriedkov obce a štátu (ŠFRB)
 • výber žiadateľov o pridelenie bytov  v súlade s VZN obce Ostrý Grúň č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

 

Predseda komisie:      Karol Seget

Členovia komisie:       Jozef Sedliak, Ján Seget

 

 

Komisia na prešetrovanie sťažností

Predseda komisie:      Jozef Sedliak

Členovia komisie:       Karol Seget, Mgr. Ľubica Debnárová, Rudolf Repiský

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron