Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Náplň práce komisie:

 • Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu.
 • Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činnosti.
 • Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy na začatie konania.

 

Predseda komisie: Renáta Luptáková

Členovia komisie: Jozef Sedliak a Jozef Jánoš

 

Poriadková komisia

Náplň práce komisie:

 • Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie.
 • Rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
 • Predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažností a priestupkov.
 • Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat – psov, mačiek, oviec, kôz, ošípaných a iných.
 • Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
 • Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
 • Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.
 • Rieši priestupky na úseku ochrany životného prostredia podľa príslušného zákona a navrhuje pokuty.

 

Predseda komisie:      Karol Seget

Členovia komisie: Mgr. Lívia Adamová a Mária Vincová

 

Bytová komisia

Náplň práce komisie:

 •  posudzovanie žiadostí evidovaných v súvislosti s obsadzovaním nájomných bytov postavených z finančných prostriedkov obce a štátu (ŠFRB)
 • výber žiadateľov o pridelenie bytov  v súlade s VZN obce Ostrý Grúň č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

 

Predseda komisie:      Jozef Sedliak

Členovia komisie:       Renáta Luptáková a Jozef Jánoš

 

 

Komisia na prešetrovanie sťažností

Predseda komisie:      Karol Seget

Členovia komisie:       Mgr. Lívia Adamová a Jozef Jánoš

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron