Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

V procese realizácie

 

Zberný dvor triedeného odpadu Ostrý Grúň

  • žiadosť podaná na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
  • požadovaná suma dotácie vo výške 266566,10 Eur s DPH
  • po ukončení odborného hodnotenia MŽP SR rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí požadovanej dotácie

Strojno-technologické vybavenie zberného dvora triedeného odpadu Ostrý Grúň

  • žiadosť podaná na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
  • požadovaná suma dotácie vo výške 249659,-Eur s DPH
  • po ukončení odborného hodnotenia MŽP SR rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí požadovanej dotácie