Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Ostrogrúnska ostrá kosa

Ostrá kosa 2024

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, Ostrý Grúň

GPS: N48°34'45'' E18°39'6''   pozrieť na mape

 

Miesto konania: Ostrý Grúň, Segetov štál

Termín konania: 22.06.2024

 

Ostrogrúnska ostrá kosa je súčasťou Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou a jedno z kôl sa pravidelne koná na lúkach nad Ostrým Grúňom. V podhorí Vtáčnika súťažia kosci z celého Slovenska a návštevníci si vychutnávajú slovenské špeciality a nádych ľudovej kultúry.

Na Ostrogrúnskej ostrej kose je vždy pripravený bohatý sprievodný program: pílenie dreva ručnou pílou, vystúpenie populárnych spevákov a skupín, vystúpenie miestnych spevokolov, farmársky dvor, vozenie na koňoch alebo traktore, rýchlokurz kosenia, súťaže a atrakcie pre deti i dospelých, remeselné dvory a samozrejme bohaté občerstvenie. Väčšina súťažiacich, ktorí k nám pricestujú a zúčastňujú sa súťažného kosenia, si lúčne tradície pripomínajú aj tak, že sa súťaží zúčastňujú v tradičnom ľudovom odeve. 

Toto podujatie do našej obce priniesol a prvýkrát usporiadal bývalý starosta Ján Repiský s pomocou prvého staršinu koseckého spolku pána Lukáša Jánošku v roku 2006, kedy sa 10. júna konal aj 1. ročník. Ostrogrúnska ostrá kosa dnes patrí medzi najstaršie organizované podujatia na Slovensku v kosení ručnou kosou zaradené do Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Touto súťažou si pripomíname život a zvyky našich predkov. V súčasnosti je to najväčšie kultúrno - spoločenské podujatie v celej Kľakovskej doline.

 

 

Pretekári na súťažné kosenie sa môžu prihlásiť najneskôr  do 21. júna 2024 - 12.00 hod. na mailovej adrese  obec@ostrygrun.sk, telefonicky na  číslach +421  45 6866 114, +421 915 498 582 alebo osobne na obecnom úrade s uvedením mena a priezviska, mesto (obec) bydliska a súťažnej kategórie.
Výnimočne sa môžu prihlásiť priamo na prezentácii v deň pretekov v prípade voľných polí na kosenie.

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE V KOSENÍ RUČNOU KOSOU

               

1. Rozhodcovská porota je najmenej trojčlenná, pričom všetci členovia sú rovnocenní.

2. Súťažné kategórie sa členia na:

Mládež do 18 rokov 25 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Ženy 25 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Muži nad 60 rokov 50 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Muži do 60 rokov 50 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Kategória HOBBY pre všetkých, ktorí si chcú zasúťažť mimo hlavnej súťaže 50 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm

3. Súťažný výstroj je kosa s kosiskom, osla, oselník. Súťažiaci musí mať na sebe oblečenie spodnej a hornej časti tela.

4. Súťažné polia musia byť pripravené ako samostatné plochy ohraničené pokosenými a vyhrabanými pásmi. Rozhodcovia overia spôsobilosť jednotlivých súťažných polí pred súťažou. Súťažné polia musia mať pridelené čísla a súťažiaci si poradie a teda aj súťažné polia budú losovať.

5. Súťaž jednotlivca prebieha tak, že začína na povel rozhodcu: PRIPRAVENÝ- ŠTART. Časomieru zastavia rozhodcovia, keď súťažiaci pokosí poslednú neskosenú trávy a zdvihne jednu ruku. Rozhodcovia verejne vyhlásia základný čas, následne prekontrolujú kvalitu pokosenej plochy/rovnomernosť výšky, a ak je vyššia ako 5 cm, rozhodcovia postihnú kosca  trestnými sekundami podľa bodu 8.

6. Súťažiaci má povolené poostriť si kosu, podľa vlastného zváženia aj viac krát, ženám a mládeži môže naostriť jedna ňou vybraná osoba.

7. V prípade poškodenia súťažného výstroja (zlomenie, rozštiepenie, vyhnutie a pod. nie zatupenie ostria), v prípade že to dovolia rozhodcovia má právo súťažiaci opravného štartuOrganizátor súťažiacemu pridelí nové súťažné pole. Ak rozhodcovia rozhodnú inak je súťažiaci diskvalifikovaný!

8. Kritéria hodnotenia sú: 1. základný čas, 2. kvalita pokosenej plochy/rovnomernosť výšky. Časová penalizácia súťažiacim sa udeľuje v prípade, ak ich pokos nebude mať požadovanú kvalitu,  nerovnomernosť výšky a je vyššia ako 5 cm.  Časová penalizácia sa udeľuje od 5 až do 100 trestných sekúnd!

9. Pri zhode výsledného času sa víťazom stane vekom starší súťažiaci.

10. Každý súťažiaci má právo podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov s vkladom 5.- Eur.

11. Protest rieši súťažná rada zložená: riaditeľ súťaže, delegovaný člen SKoSu a súťažiacimi zvolený ich zástupca. Ich verdikt je konečný!

12. Súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže bezodkladne bezvýhradný súhlas s spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mail, pre účely uskutočnenia tejto súťaže  na vopred neurčitú dobu, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

13. Za bezpečnosť práce ako aj bezpečné zaobchádzanie s kosou je zodpovedný majiteľ kosy, resp. súťažiaci.

14. Každý súťažiaci aj diváci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko!

                                                       

                  Ing. Ján Adamov 

       starosta obce a riaditeľ pretekov

 

- Z HISTÓRIE OSTREJ KOSY -

 

Videozostrihy z minulých ročníkov

Z pamätnej knihy a kroniky obce:

zápis z roku 2011

zápis z roku 2011

zápis z roku 2011

zápis z roku 2012

zápis z roku 2012

zápis z roku 2013

zápis z roku 2013

Ostrá kosa v médiách:

Región Gron - máj 2019

Región Gron - máj 2017

Región Gron - júl 2016

Nemecká televízia WDR - júl 2016

myziar.sme.sk - jún 2016

pravda.sk - jún 2016

ziar.dnes24.sk - jún 2014

teraz.sk - jún 2014

24hod.sk - jún 2014

čas.sk - jún 2014

teraz.sk - jún 2013

dobrenoviny.sk - jún 2013

ziar.dnes24.sk - jún 2012

Česká televízia TV PRIMA - september 2011

 

 

 

FOTOGALÉRIA

010829152202030405060709101112131416171819202123242526272830313741424332333435363839444540