Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Potvrdenie o blízkom, príbuzenskom vzťahu

Potvrdenie o blízkom, príbuzenskom vzťahu v zmysle zákona 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 1, písm. c).

Uvedené potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz
  • doklady preukazujúce blízky vzťah medzi žiadateľom  a osobou, na ktorú sa pozemok prevádza (napr. rodný list, sobášny list a pod.)

Vybavuje: Mgr. Zuzana Habláková
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/686 61 14, obec@ostrygrun.sk
Poplatok: 2,00 € za vystavenie potvrdenia  
Doba vybavenia: do 30 dní


Na stiahnutie: