Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

NÁVRH DODATKU Č. 1/2023 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 3/2022

Obec Ostrý Grúň  v súlade s §  6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva tento:

Návrh

Dodatku  č. 1/2023

k Všeobecne  záväznému  nariadeniu

č. 3/2022

 

VZN č. 3/2022 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ostrý Grúň  sa mení a dopĺňa takto:

 

  1. V Čl. 2 odsek 1) sa mení:

 

„Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 15,00 eur. (slovom: pätnásť  eur).

 

  1. Na tomto Dodatku č. 1 sa obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni uznieslo na svojom zasadnutí dňa   27.09.2023 uznesením č. .............

 

 Tento dodatok č. 1 nadobudne účinnosť od 27.09.2023 a platnosť od 01.10.2023.

 

 

 

 

Ing. Ján Adamov

                                                                                     starosta obce

 

 

Vyvesené: 12. 09.2023

Schválené:

Vyhlásené:

Nadobúda účinnosť:

Návrh dodatku (46 kB)

Dátum zvesenia: 28. 9. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron